آینده منظومه شمسی

درک بهتر دانشمندان از آينده منظومه شمسي در پي کشف دو ستاره مرده

ستاره‌شناسان موفق به شناسايي دو ستاره مرده شدند که به گفته آنها مي‌تواند به انسان يک نگاه اجمالي از آينده منظومه شمسي و نحوه پايان عمر سيارات و ستاره مادر (خورشيد) را ارائه کند. در ادامه با گجت نيوز همراه باشيد.

متن کامل »