ابوریحان بیرونی

آيا مي دانيد ابوريحان بيروني هزار سال پیش و بسیار زودتر از کریستف کلمب، وجود قاره آمریکا را پيش بيني کرده بود ؟!

کریستف کلمب، سوداگر و دریانورد اهل جنُوا در ایتالیا بود که بر حسب اتفاق قارهٔ آمریکا را کشف کرد. او که از طرف پادشاهی کاستیل (بخشی از اسپانیا) مأموریت داشت تا راهی از سمت غرب به سوی هندوستان بیابد، در سال ۱۴۹۲ میلادی با سه کشتی از عرض اقیانوس اطلس ...

متن کامل »