ابوریحان بیرونی

آیا می دانید ابوریحان بیرونی هزار سال پیش و بسیار زودتر از کریستف کلمب، وجود قاره آمریکا را پیش بینی کرده بود ؟!

کریستف کلمب، سوداگر و دریانورد اهل جنُوا در ایتالیا بود که بر حسب اتفاق قارهٔ آمریکا را کشف کرد. او که از طرف پادشاهی کاستیل (بخشی از اسپانیا) مأموریت داشت تا راهی از سمت غرب به سوی هندوستان بیابد، در سال ۱۴۹۲ میلادی با سه کشتی از عرض اقیانوس اطلس ...

متن کامل »