اتوبوس هوایی جدید چین

اتوبوس استرادلینگ کار خود را در چین آغاز کرد؛ حمل و نقل هوایی بر روی زمین

اتوبوس استرادلینگ

اتوبوس استرادلینگ کار خود را در چین آغاز کرده و شروع به جابه جایی مسافران کرد. در ماه مه گذشته، خبرهایی از چین به گوش رسید که در نوع خود بسیار جالب توجه بود. به منظور کاهش ترافیک در پر جمعیتترین کشور جهان مقامات چینی نوع جدیدی از اتوبوس را ...

متن کامل »