احساس سرما در دست

چرا دست‌ها و پاهای بعضی افراد همیشه سرد است؟

همواره در اطرافیان خود با کسانی مواجه می‌شویم که از سرد بودن مداوم دست‌ها و پاهایشان شکایت می‌کنند. فکر می‌کنید علت این امر چیست و چگونه می‌توان آن را درمان کرد؟

متن کامل »