ارزش گمرکی خودروهای تویوتا

ارزش گمرکی خودروهای وارداتی تویوتا ۲۰۱۶ اعلام شد

خودروهای مختلفی که وارد کشور می‌شوند، باید توسط گمرک ارزش‌گذاری شوند و واردکننده نیز موظف است تا بر اساس این ارزش‌گذاری و نسبت به حجم موتور، حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کنند. اینک ارزش گمرکی خودروهای وارداتی تویوتا مدل سال ۲۰۱۶ اعلام شده و خواهیم دید که هر یک ...

متن کامل »