اروین

نامه‌نگاری های انیشتین و اروین شرودینگر در مورد انرژی تاریک

 «الکس هاروی» فیزیکدان دانشگاه نیویورک مدعی است که آلبرت انیشتین و اروین شرودینگر زمانی در مورد امکان وجود انرژی تاریک با یکدیگر به مکاتبه پرداخته‌اند.گفته می‌شود این نامه‌نگاری‌ها سال‌ها پس از این که انیشتین نظریاتش را در خصوص نسبیت عمومی و کنستانت (ثابت) کیهانی منتشر کرد، صورت گرفته‌اند.

متن کامل »