استفن الوپ

استیو بالمر مدیر عامل مایکروسافت : مدیر عامل نوکیا استفن الوپ کاندید جانشینی من است

از زمانی که مایکروسافت رسما اعلام کرد، بالمر حداکثر تا ۱۲ ماه آینده جای خود را به شخص دیگری خواهد داد، همواره استفن الوپ مدیرعامل فعلی نوکیا، به عنوان کاندید مدیرعاملی مایکروسافت مطرح شد و پس از تصاحب شرکت فنلاندی توسط مایکروسافت، خود بالمر نیز این موضوع را محتمل دانسته ...

متن کامل »