افزایش پهنای باند کشور

برنامه دولت برای افزایش پهنای باند کشور به ۴ هزار گیگابیت بر ثانیه

دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در نشستی خبری از برنامه دولت برای افزایش پهنای باند موجود کشور به ۴هزار گیگابیت بر ثانیه خبر داد که این ظرفیت ترافیک پهنای باند داخلی را ۸۰ درصد و ترافیک اینترنت بین الملل را به ۲۰ درصد می رساند.

متن کامل »