انتقال بیمار به گذشته

هدست واقعیت مجازی را فراموش کنید : پزشکان موفق به انتقال مجازی انسان به گذشته شدند!

 محققان فقط با تحریک بخشی‌هایی از مغز یک مرد، موفق به انتقال مجازی وی به زمان گذشته شدند. یک مرد ۲۲ ساله در این تجربه، تماشای صحنه‌هایی از خانواده‌اش و همچنین ایستگاه قطار محلی را حین نشستن در اتاق پزشکی گزارش کرد. محققان امیدوارند این دستاورد بتواند به آن‌ها در ...

متن کامل »