انیگما

کشف ماشین افسانه‌ای انیگما دوران نازی‌ها در کف دریای بالتیک

به تازگی غواص‌های آلمانی یک ماشین انیگما (Enigma Machine) که در دوران جنگ جهانی دوم برای کدگذاری نازی‌ها به کار می‌رفت را در اعماق دریای بالتیک کشف کرده‌اند.

متن کامل »