اوبامای میمون

کره شمالی : اوبامای میمون مسئول قطعی های اینترت در کشور ما است !

KCNA خبرگزاری رسمی حکومتی کره شمالی دیروز در اطلاعیه ای آمریکا را به عنوان مسئول قطعی اینترنت کره شمالی در چند روز اخیر معرفی کرد. اینترنت کره شمالی در روز 22 دسامبر به مدت 9 ساعت قطع بود و پس از آن متصل شد، اما در روزهای اخیر بارها متحمل ...

متن کامل »