اولین کامپیوتر اپل

نگاهی کوتاه به تاریخچه اپل ؛ به بهانه 40 سالگی سیب گاز خورده دنیای تکنولوژی

تاریخچه اپل

دیروز کمپانی اپل 40 ساله شد.بله سیب گاز خورده دنیای تکنولوژی اکنون 40 سال است که با محصولات مطرح خود زندگی بشر را ساده تر کرده است.در این مطلب به بهانه سال روز تاسیس این کمپانی ، نگاهی کوتاه به تاریخچه اپل انداخته ایم.

متن کامل »