اپراتور مجازی موبایل

اولین اپراتور مجازی تلفن همراه ایران پروانه فعالیت گرفت

اپراتور مجازی تلفن همراه

اولین اپراتور مجازی تلفن همراه ایران ، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه فعالیت گرفت.شرکت “کیش سل پارس” با مأموریت ارائه سرویس های پایه و ارزش افزوده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موفق به دریافت اولین پروانه MVNO شد.

متن کامل »