ایستگاه فضایی خصوصی

اولین ایستگاه فضایی خصوصی توسط شرکت آکسیوم ساخته می‌شود

ایستگاه فضایی خصوصی

شرکت آکسیوم (Axiom) تصمیم دارد تا اولین ایستگاه فضایی خصوصی را با هدف انجام آزمایش‌های مختلف، پذیرایی از فضانوردان و میزبانی سفرهای توریستی به فضا بسازد.

متن کامل »