ایسوس نکسوس ۷

تماشا کنيد : ویدیوی تست سقوط نکسوس ۷ جدید

تست های مقاومت و سقوط دیگر حسابی رایج شده اند و گجتی نمی تواند از زیر آنها فرار کند. با بیرون آمدن محصولات نو، به فاصله یکی دو روز ویدیوهای مقاومت آنها در مقابل سقوط یا شکنجه های دیگر، تهیه می شود.

متن کامل »