اینترانت

چگونگی تفکیک نرخ اینترنت از اینترانت از زبان مدیرعامل شرکت آسیاتک

تفکیک نرخ اینترنت از اینترانت

اخیرا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب کرد که قیمت استفاده از سایت‌های داخلی با تخفیف 50 درصدی همراه خواهد شد. محمدعلی یوسفی‌ زاده، مدیرعامل شرکت آسیاتک به عنوان یکی از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت، چگونگی محاسبه این تخفیف و تفکیک نرخ اینترنت از اینترانت را تشریح کرد.

متن کامل »