ایکس بوزون

آیا دانشمندان نیروی پنجم را کشف کرده‌اند؟

نیروی پنجم

سال گذشته گروهی از فیزیکدانان مجارستانی یک ذره ریز اتمی ر ا که قبل از این ناشناخته بود، پیش‌بینی کرده بودند. اخیرا محققان دانشگاه کالیفرنیا یک ذره احتمالی را کشف کردند که می‌تواند نشان‌دهنده‌ی وجود نیروی پنجم در طبیعت باشد. با گجت نیوز همراه باشید.

متن کامل »