باربری

گزارش تصويري Blue Merlin بزرگترين کشتي باربري جهان

  براي حمل يك سكوي عظيم نفتي يا انتقال زيردريايي‌هاي بزرگ، كشتي باربري با قابليت حمل 75 هزار تن بار مورد نياز است! كشتي Blue Marlin‌ بزرگترين كشتي باربري در نوع خود محسوب مي‌شود كه قادر به حمل كشتي، زيردريايي و حتي سكوهاي عظيم نفتي است.

متن کامل »