بدن

سفری با اکسیژن به درون شش ها و دستگاه‌های بدن (گجت تی وی)

شش ها

شش ها یکی از اندام‌های حیاتی بدن انسان هستند. در این ویدیو، سفری با ذرات اکسیژن به درون شش و دستگاه‌های مختلف بدن داشته‌ایم تا ببینیم چه اتفاقی درون بدن ما می‌افتد.

متن کامل »