برچسب TempTraq

مدل جدید برچسب TempTraq می‌تواند دمای بدن بیمار را هنگام خواب اندازه‌گیری کند

مدل جدید برچسب TempTraq می‌تواند دمای بدن را هنگام خواب نیز اندازه‌گیری کند

هنگامی که فردی بیمار می‌شود و به خصوص برای بیماری‌هایی نظیر تب و سرماخوردگی، این اهمیت زیادی دارد که دمای بدن بیمار در هر لحظه تحت نظر قرار گرفته شود. این موضوع برای کودکان و نوزادان بیمار اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند و حالا برچسب TempTraq کمک می‌کند این موضوع بدون این ...

متن کامل »