بزرگ ترین انفجار غیر هسته ای

برتون، ۷۰ سال بعد از بزرگ‌ ترین انفجار غیر هسته ای انگلستان

بزرگ‌ ترین انفجار غیر هسته ای انگلستان

بیست و هفتم نوامبر سال ۱۹۴۴، بیش از ۴,۰۰۰ تن بمب در شهر برتون (Burton) انگلستان و پایگاه مربوط به نیروی هوایی سطلنتی Fauld منفجر شد. این انفجار به قدری بزرگ بود که حتی مردم کشور مراکش نیز می‌توانستند آن را احساس کنند و همین موضوع باعث شد تا بخواهیم آن را به عنوان ...

متن کامل »