بسته بندی جدید

بسته بندی جدید گوشی های سری لومیا نوکیا زیر چتر مایکروسافت

اکنون و پس از مالکیت کامل مایکروسافت بر دستگاه‌ها و گروه‌های کاری نوکیا، به نظر می‌رسد گام بعدی مایکروسافت، استفاده از بسته‌بندی جدید برای دستگاه‌های سری لومیا باشد.

متن کامل »