بفتا 2020

نامزدهای بفتا ۲۰۲۰ اعلام شدند؛ پیشتازی جوکر

بفتا 2020

لیست نامزدهای مراسم بفتا ۲۰۲۰ اعلام شد که فیلم جوکر، ساخته واکین فینیکس با نامزدی در ۱۱ بخش از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر جلوتر از سایر فیلم‌ها قرار گرفته است.

متن کامل »