بلند شدن روی چرخهای جلو

تماشا کنید: بلند شدن خودروی جیپ رنگید روی چرخهای جلو

جیپ رنگید

مدل کوچک جیپ رنگید ، خودروی آرامی به نظر می‌رسد اما اخیرا یکی از ترفندهای این خودروی شاسی بلند به نمایش گذاشته است که در آن خودرو روی چرخ‌های جلو بلند می‌شود! این حرکت به نام Stoppie معروف است و در آن چرخ‌های عقب پس از یک ترمز شدید از ...

متن کامل »