بی ام وی

BMW فناوري شارژ بيسيم را به خودرو هاي الکتريکي مي آورد

ترغیب مردم برای استفاده از فناوری های جدید همیشه کار بسیار مشکلی است و مردم برای استفاده از آن فناوری دارای نگرانی های زیادی هستند. اما این بار شرکت های BMW و Daimler برای کاهش نگرانی مردم از خرید خودرو های الکتریکی گامی جدید برداشته اند.

متن کامل »