بی کیفیت ترین خودروهای داخلی

رده بندی کیفی خودروهای داخلی برای خرداد ۱۳۹۷ اعلام شد

رده بندی کیفی خودروهای داخلی

رده بندی کیفی خودروهای داخلی در خرداد ۱۳۹۷ منتشر شد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با انتشار این گزارش، با کیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخلی در ماه گذشته را معرفی کرده است.

متن کامل »

رده بندی کیفی خودروهای داخلی در اردیبهشت ۱۳۹۷ منتشر شد

رده بندی کیفی خودروهای داخلی

رده بندی کیفی خودروهای داخلی در اردیبهشت ۱۳۹۷ اعلام شد و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل در ماه گذشته را معرفی کرد.

متن کامل »

رده بندی کیفی خودروهای داخلی در فروردین ۱۳۹۷

رده بندی کیفی خودروهای داخلی

جدول رده بندی کیفی خودروهای داخلی در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ منتشر شد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، با کیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل در ماه گذشته را معرفی کرده است.

متن کامل »

رده بندی کیفی خودروهای داخلی در اسفند ۱۳۹۶ اعلام شد

رده بندی کیفی خودروهای داخلی

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، جدول رده بندی کیفی خودروهای داخلی را در اسفند ۱۳۹۶ منتشر کرده و بر اساس آن، باکیفیت ترین و بی کیفیت خودروهای تولید داخل در ماه گذشته معرفی شدند.

متن کامل »

رده بندی کیفی خودروهای داخلی در دی ۹۶؛ معرفی باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای ایران

رده بندی کیفی خودروهای داخلی

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، جدول رده بندی کیفی خودروهای داخلی در دی‌ماه ۱۳۹۶ را منتشر کرد. در ادامه با باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای ایرانی آشنا شوید.

متن کامل »

رده بندی کیفی خودروهای داخلی در آذر ۹۶ ؛ معرفی باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای ایران

رده بندی کیفی خودروهای داخلی ایران

جدول رده بندی کیفی خودروهای داخلی در آذرماه ۱۳۹۶ منتشر شد و بر اساس آن، باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای تولید ایران معرفی شدند. در ادامه، جدول کامل ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی را مشاهده می‌کنید.

متن کامل »

بی کیفیت ترین خودروهای داخلی معرفی شدند؛ تولید خودروهای تک ستاره متوقف می‌شود؟

بی کیفیت ترین خودروهای داخلی

طبق جدیدترین گزارش رده بندی کیفی خودرو که توسط وزارت صنعت منتشر شده، بی کیفیت ترین خودروهای داخلی معرفی شدند و باید دید تولید این محصولات چه زمانی متوقف می‌شود؟

متن کامل »

رده بندی کیفی خودروهای داخلی برای شهریور ۱۳۹۶ منتشر شد

رده بندی کیفی خودروهای داخلی

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، جدول رده بندی کیفی خودروهای داخلی را برای شهریور ۱۳۹۶ منتشر و باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل را معرفی کرده است.

متن کامل »