تاثیرات فناوری

مراقب تاثیرات رشد فناوری بر کودکان خود باشید

تقریبا تا 20 سال پیش، کودکان بیشتر وقت خود را بیرون از خانه سپری کرده و به دوچرخه سواری، انجام ورزش های مختلف و یا ساختن یک قلعه شنی می پرداختند. با توجه به تبحر در زمینه بازی های خیالی، کودکان گذشته شکل بازی خود را خلق می کردند که ...

متن کامل »