تاریخ انتشار بازی های جدید

گیم شات: لیست زمان عرضه بازی‌ها در هفته دوم تیر ماه 95 منتشر شد

لیست زمان عرضه بازی‌ها

هرساله تقریبا در این فصل عناوین مختلف بسیاری از دنیای بازی‌ها منتشر می‌شود. اکنون لیستی از زمان عرضه بازی‌های هفته دوم تیرماه 95 منتشر شده که به تاریخ دقیق انتشار عنوان جدید و همچنین بسته‌های الحاقی در آن اشاره شده است. اگر از گیمرهایی هستند که روز خود را با ...

متن کامل »