تبلت مجهز به پروژکتور

LumiTab اولين تبلت مجهز به پروژکتور در دنيا

اولین تبلت دنیا که مجهز به یک پروژکتور می باشد معرفی شد، تبلتی که LumiTab نام دارد. این تبلت به کاربر این اجازه را می دهد تا به انجام بازیهای مختلف، ارائه اسناد، اجرای سخنرانی ها و خواندن ایبوک ها از طریق پروژکتور بپردازد.

متن کامل »