تست مقاومت نوت

تست جالب مقاومت نوت ۴ در برابر خش، با چاقو!!!

وقتی گوشی جدیدی به بازار می آید، تست های مختلفی برای سنجش کیفیت، بر روی آن انجام می شود. هر یک از این تست ها، فاکتور متفاوتی را مورد ارزیابی قرار می دهد. اما معمولاً محصولات را تحت خطر شکستگی قرار نمی دهد، مگر اینکه، محصول مورد نظر واقعاً معیوب ...

متن کامل »