تصاویر کاغذی

شاهکارهای کاغذی به روایت تصویر-قسمت پایانی

در قسمت سوم و پایانی از شاهکارهای کاغذی امروز شاهد گلهای کاغذی سیاه رنگ با یک چشم انداز زیبا خواهید بود . هنرمند آمریکایی Lauren Fensterstock از کاغذهای سیاه و چشم اندازهای بی دوام وسط اتاق ، شکل گلها ، چمن ها و دریاچه ها را مانند محیط طبیعی کاملا ...

متن کامل »