تصویر سه بعدی

خلق تصاویر ۳ بعدی با روشی جدید توسط محققان دانشگاه هاروارد

 ساختن تصاویر سه بعدی به روندی برای تولید نیاز دارد. یکی از روش ها این است که با استفاده از دو لنز، یک تصویر برجسته تولید کنیم. حالا پژوهشگران دانشگاه هاروارد به راهی دست یافته اند که این کار را تنها با یک لنز و بدون ابزار دیگری انجام دهند. ...

متن کامل »