تصویر سورئال دریاچه آینه‌ای

تماشا کنید: چگونگی خلق یک تصویر سورئال از دریاچه‌ی آینه‌ای

تماشا کنید: چگونگی خلق یک تصویر سورئال از دریاچه‌ی آینه‌ای

برای خلق یک تصویر سورئال ، معمولاً انتخاب اول عکاسان یا طراحان این است که از ترکیب چند عکس استفاده کنند و آن‌ها را به‌صورت کلاژ در کنار هم مونتاژ کنند. اما خیلی از هنرمندان جهان هم هستند که هنوز به روش‌های سنتی‌تر اعتقاد دارند و تصویر خود را از ...

متن کامل »