تعداد افراد فاقد اینترنت در جهان

۴.۴ میلیارد انسان بدون دسترسی به اینترنت : تعداد افراد بدون اینترنت در ایران و آمریکا برابرند !

از میان ۷ میلیارد و ۱۲۵ میلیون نفر جمعیت کره زمین حدود ۴. ۴ میلیارد نفر، یعنی بیشتر از نصف آنها از اینترنت استفاده نمی‌کنند.

متن کامل »