تغییرات آب و هوایی

رودخانه های جهان در حال مرگ هستند + مقایسه تصاویر ماهواره‌ای

مرگ رودخانه

مرگ رودخانه های جهان نزدیک است. این وضعیت وحشتناک به خاطر تغییرات اقلیمی پیش آمده و می‌تواند عواقب بدی داشته باشد. در ادامه با تصاویر ماهواره‌ای به مقایسه وضعیت بزرگترین رودخانه های جهان خواهیم پرداخت.

متن کامل »