تهویه

با دستگاه تهویه هوا فوق هوشمند LG آشنا شوید

در حقیقت هر محصولی سرسری در گجت نیوز جای ندارد و اگر قرار شد تا دستگاه تهویه‌ هوا را در محفل فناورانه‌ی کوچک و دوستانه‌ی خودمان معرفی کنیم نشانگر آن است که با محصولی خاص و بسیار پیشرفته طرف هستیم! این مقدمه چینی برای معرفی دستگاه تهویه هوای ال‌جی زیاد ...

متن کامل »