توقف تولید خودروی بی کیفیت

نماینده مجلس:‌ مردم با تقاضای خود، باعث تولید خودروهای بی کیفیت می‌شوند

خودروهای بی کیفیت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مخالفت خود را با تولید خودروهای بی کیفیت و ناایمن اعلام کرد و بیان کرد که برای جلوگیری از تولید این خودروها مانند پراید و پژو ۴۰۵ به عزم دولت و مردم و توقف تقاضا برای آنها نیاز داریم.

متن کامل »