ثروتمندترین کشورهای جهان

فقیرترین و ثروتمندترین کشورهای جهان در سال 2016 را بشناسید

ثروتمندترین کشورهای جهان

مجله گلوبال فاینانس (Global Finance) به تازگی رتبه‌بندی کشورهای جهان از نظر ثروت را بر مبنای آمار صندوق بین‌المللی پول منتشر کرد. این مجله معتبر، 189 کشور جهان را از نظر تولید ناخالص داخلی و سرانه برابری قدرت خرید، رتبه‌بندی کرده و بر اساس آن، فقیرترین و ثروتمندترین کشورهای جهان ...

متن کامل »