جانشین استیو بالمر

مدیر عامل بعدی مایکروسافت کیست ؟ گزینه های احتمالی برای جایگزینی بالمر

همانگونه که پیش‌تر اشاره شد، استیو بالمر، مدیرعامل مایکروسافت بازنشسته می‌شود. بازنشستگی بالمر، علاوه بر تأثیراتی که بر روی وضعیت بازار و سهام مایکروسافت خواهد داشت، این سؤال را مطرح می‌کند که با رفتن بالمر چه کسی جای او را خواهد گرفت؟ آیا مدیرعامل جدید مایکروسافت فردی از درون مجموعه ...

متن کامل »