جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا

پس لرزه جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا به خودروسازان رسید؛ ارزش سهام‌ کاهش یافت

بریتانیا

خبر تصمیم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، اصلی‌ترین اتفاق طی چند روز اخیر بود که کل اروپا را در شوک فروبرده است. این اتفاق مسائل مرتبط زیادی را به دنبال خود ایجاد کرده و حتی صنعت خودرو نیز درگیر این موضوع شده، تا جایی که ارزش سهام شرکت‌های این حوزه، ...

متن کامل »