جنگ روسیه و اوکراین

خودروهای توقیف شده از رانندگان مست به ارتش اوکراین رسال می‌شوند

خودروهای رانندگان مست ارتش اوکراین

قانون جدید کشور لتونی اجازه توقیف خودروهای رانندگان مست و ارسال آن‌ها به ارتش اوکراین را به دولت این کشور می‌دهد! تا کنون بیش از 200 خودرو از این کشور به اوکراین ارسال شده‌اند!

متن کامل »

حتی رسیدن کمک آمریکا نیز مشکل اوکراین را حل نخواهد کرد

کمک آمریکا اوکراین

جنگ روسیه و اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است و برخی حتی از شکست اوکراین صحبت می‌کنند. ظاهرا رسیدن کمک های نظامی و مالی آمریکا نیز در وضعیت فاجعه‌بار اوکراین تاثیر نخواهد گذاشت.

متن کامل »