جیمیل

آموزش لغو اشتراک ایمیل های تبلیغاتی در جیمیل – Gmail

لغو اشتراک ایمیل های تبلیغاتی

شما می‌توانید با لغو عضویت از یک ایمیل آدرس، دریافت خبرنامه یا پیام‌های تبلیغاتی ناخواسته را متوقف کنید. برای لغو اشتراک ایمیل های تبلیغاتی در جیمیل – Gmail یک گزینه اختصاصی وجود دارد.

متن کامل »