خدمات MASTERPIX

کورنینگ عکستان را بر روی گوریلا گلس چاپ خواهد کرد

گوریلا گلس

کورنینگ سرویسی را تحت عنوان خدمات MASTERPIX تشکیل داده  و حال آن را در کشور هند معرفی کرده است. از طریق این سرویس، مشتریان هندی قادر خواهند بود عکس‌های مورد علاقه‌شان را بر روی یک ورق شیشه‌ای گوریلا گلس چاپ کنند.

متن کامل »