خروج بریتانیا از اتحاده‌ی اروپا

گیم شات: تاثیر خروج بریتانیا از اتحاده‌ی اروپا بر روی صنعت بازی‌سازی

خروج بریتانیا از اتحاده‌ی اروپا

همان‌طور که می‌دانید خروج بریتانیا از اتحاده‌ی اروپا این روزها خبر ساز شده و البته این اقدام بر روی مسائل مختلف تاثیر گذاشته که یکی از این موارد، صنعت بازی‌سازی است. حال می‌خواهیم در گیم شات به این موضوع پرداخته و آن را تحلیل کنیم.

متن کامل »