خوابیدن مدیر Enlight

کاربران اینترنت مدیری که در محل کار بخوابد را این‌گونه جریمه می‌کنند!

کاربران اینترنت مدیری که در محل کار بخوابد ر این‌گونه جریمه می‌کنند!

زمانه‌ی بدی (بخوانید عجیبی) شده است و گسترش سرسام‌آور اینترنت باعث شده است که حتی در محل کارتان هم نتوانید یک چرت نیمروزی بزنید! اما نه، بگذارید اصلاح کنم: خوابیدن در محل کار، اصلا کار درستی نیست و اگر در عصر ارتباطات این کار را انجام دهید، ناپسندی آن بسیار ...

متن کامل »