خواب مورد نیاز افراد

کودکان و نوجوانان به چند ساعت خواب در روز نیازمند هستند؟

خواب مورد نیاز کودکان

آغاز دوران مدارس کودکان، دغدغه‌های خاصی را برای والدین به همراه دارد: لباس‌های جدید، لوازم مورد نیاز برای مدرسه و زمان بندی ساعات کلاس‌ها. علاوه بر این موارد، الگوریتم خواب کودک در دوران مدرسه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ممکن است برنامه ریزی خواب سال گذشته دیگر برای امسال ...

متن کامل »