خودروهای هم قیمت پراید

با پول یک پراید در هندوستان چه خودروهایی می توان خرید !

یکی از ادعاهای خودروسازان داخلی برای فرار از شکایات به حق مردم در خصوص قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای داخلی این است که در هیچ نقطه‌ای از این عالم خودرویی به‌مانند پراید نمی‌یابید که اینقدر ارزان بوده و به این اندازه نیز مجهز باشد! یعنی در رده قیمتی زیر ...

متن کامل »