خودرو جنگی

خودرو نظامی زره پوش ترکیه با نام پارس رسما معرفی شد + ویدیو

خودرو نظامی پارس آلفا ترکیه

ترکیه در نمایشگاه جهانی دفاع ریاض خودرو نظامی زرهی جدید خود را با نام پارس- AFV PARS ALPHA معرفی کرده که با اندازه و مشخصات فنی خود می‌تواند در هر میدان نبردی به یک وسیله استراتژیک تبدیل شود.

متن کامل »