دستبند شارژ موبايل

معرفی دستبند هوشمندی که تلفن همراه شما را شارژ می کند !

در سالهای اخیر، فناوری های پوشیدنی به دلیل استقبال چشمگیر مصرف کنندگان با تولیدات و نوآوری های بیشتری مواجه شده اند. یکی از این فناوری ها، دستبند جدیدی است که دارای چندین قابلیت است مانند شارژ تلفن همراه و  قابلیت تبدیل شدن به فلش.

متن کامل »