دسترسی آزاد مردم به اطلاعات

وزیر ارتباطات: دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، در دستور کار دولت قرار دارد

دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور شنبه شب در جمع خبرنگاران اصفهان از سیسات دولت برای دسترسی آزاد مردم به اطلاعات خبر داد و افزود آیین نامه ای هم در این زمینه در دولت تصویب شده است.

متن کامل »